Maison du Taiji – 2008 à 2015Institut Quimétao – 2003 à 2008Dojo Asai Budo – 1999 à 2003Kajyn Club – 1999 à 2006Divers – 1978 à 1999

Galerie Photos

Maison du Taiji – 2008 à 2015


Institut Quimétao – 2003 à 2008


Asai Budo – 1999 à 2003


Kajyn Club (Faidherbe) – 1999 à 2006


Divers – 1978 à 1999


Retour à la Galerie Silat